INFORMACE K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Pokud chtějí snoubenci uzavřít manželství na území města Plzně, musí nejprve kontaktovat matriku Úřadu městského obvodu Plzeň 3. Termín sňatku si mohou zamluvit telefonicky na č. tel. 378 036 538, 378 036 426, 378 036 424 nebo osobně na matrice oddací nebo on-line. Teprve po schválení termínu matrikářkou si snoubenci zajišťují ostatní organizační a společenské záležitosti (svatební oznámení, restaurace, fotograf, …). Na plzeňské radnici jsou stanoveny oddací dny v sobotu mimo svátky.

Termíny se zamlouvají vždy od 1.1. na období červenec až prosinec a od 1.9. na období leden až červen.

Snoubenci předloží potřebné doklady a vyplněné tiskopisy nejpozději 30 dní před termínem sňatku.

Pokyny a formuláře zde.

Oddací list si vyzvednete na matrice 14 dní po uzavření manželství. Po vyzvednutí oddacího listu si zažádáte do 15 pracovních dnů o nové občanské průkazy (pokud nastala změna údajů).

POKYNY K OBŘADŮM NA RADNICI

Na radnici se svatebčané dostaví 10 minut před stanovenou hodinou ve vhodném společenském oblečení. Všichni půjdou do prvního patra po červeném koberci a počkají i s hosty v salonku po levé straně. Snoubenci s varhaníkem domluví podrobnosti k hudebnímu doprovodu a uhradí stanovenou částku. Matrikářce předloží platné doklady totožnosti. V občanských průkazech se vyznačí změna stavu oddělením vyznačené části a vydáním potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP. Takto označené OP jsou platné na území ČR, nelze s nimi cestovat do zahraničí (nutnost cestovního dokladu). Svědkové dokládají svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Svědkem může být osoba starší 18ti let.

Matrikářka Vám vysvětlí průběh obřadu a seřadí svatební průvod.

Na radnici zajišťujeme matrikářku, oddávajícího, varhaníka a květinovou výzdobu.

Parkování je možno na vyhrazeném parkovišti před budovou radnice.

POKYNY K OBŘADŮM MIMO STANOVENÉ MÍSTO

Na jiné vhodné místo se snoubenci i svědkové dostaví 15 minut před stanovenou hodinou ve vhodném společenském oblečení a předloží platné doklady totožnosti. V občanských průkazech se vyznačí změna stavu oddělením vyznačené části a vydáním potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP. Takto označené OP jsou platné na území ČR, nelze s nimi cestovat do zahraničí (nutnost cestovního dokladu). Svědkové dokládají svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Svědkem může být osoba starší 18ti let.

Matrikářka Vám vysvětlí průběh obřadu a seřadí svatební průvod.

Na jiném vhodném místě zajišťujeme matrikářku, oddávajícího, jejich dopravu na místo obřadu a zpět.

Snoubenci berou na vědomí, že na místě obřadu připraví stůl pro podpisy protokolu, případně pro tácek s prstýnky. Při nepřízni počasí zajistí přístřešek. Je nutné zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikářku pro administrativní záležitosti. Dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a jste povinni ji dodržet.