INFORMACE K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Pokud chtějí snoubenci uzavřít manželství na území města Plzně, musí nejprve kontaktovat matriku Úřadu městského obvodu Plzeň 3. Termín sňatku si mohou zamluvit telefonicky na tel. č. 37 803 6538 nebo 37 803 6426, případně osobně na matrice oddací nebo on-line. Teprve po schválení termínu matrikou si snoubenci zajišťují ostatní organizační a společenské záležitosti (svatební oznámení, restaurace, fotograf, …). Na plzeňské radnici jsou stanoveny oddací dny soboty (mimo svátky), obřady v ostatních dnech pouze po dohodě s matrikou. Svatební obřady nelze uskutečnit v pondělí, ve středu a ve svátek. Manželství lze uzavřít mimo stanovené místo a dobu pouze v případě, kdy toto bude organizačně a technicky možné.

Termíny se zamlouvají vždy od 1.1. na období červenec až prosinec a od 1.9. na období leden až červen.

Snoubenci předloží potřebné doklady a vyplněné tiskopisy nejlépe 30 dní, nejpozději 14 dní před termínem sňatku.

Pokyny a formuláře zde.

Oddací list si vyzvednete na matrice 14 dní po uzavření manželství. Po vyzvednutí oddacího listu si zažádáte do 15 pracovních dnů o nové občanské průkazy (pokud nastala změna údajů). 

Upozorňujeme klienty, že z důvodu konání svatebních obřadů je provoz matriky oddací každý pátek omezen. Pro sjednání schůzky na tento den doporučujeme předem kontaktovat matrikářky na tel. č. 37 803 6538 nebo 37 803 6426. Děkujeme za pochopení.

POKYNY K OBŘADŮM NA RADNICI

Na radnici se svatebčané dostaví 10 minut před stanovenou hodinou ve vhodném společenském oblečení. Všichni půjdou do prvního patra po červeném koberci a počkají i s hosty v salonku po levé straně. Snoubenci s varhaníkem domluví podrobnosti k hudebnímu doprovodu a uhradí stanovenou částku. Matrikářce předloží platné doklady totožnosti. V občanských průkazech se vyznačí změna údajů oddělením vyznačené části. Takto označené OP jsou platné na území ČR po dobu 45 dní od uzavření manželství, nelze s nimi cestovat do zahraničí (nutnost cestovního dokladu). Svědkové dokládají svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Svědkem může být osoba starší 18 let.

Matrikářka Vám vysvětlí průběh obřadu a seřadí svatební průvod.

Na radnici zajišťujeme matrikářku, oddávajícího, varhaníka a květinovou výzdobu.

Parkovat je možno na vyhrazeném parkovišti před budovou radnice.

POKYNY K OBŘADŮM MIMO STANOVENÉ MÍSTO

Na jiné vhodné místo se snoubenci i svědkové dostaví 15 minut před stanovenou hodinou
ve vhodném společenském oblečení a předloží platné doklady totožnosti. V občanských průkazech se vyznačí změna údajů oddělením vyznačené části. Takto označené OP jsou platné na území ČR po dobu 45 dní od uzavření manželství, nelze s nimi cestovat do zahraničí (nutnost cestovního dokladu). Svědkové dokládají svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Svědkem může být osoba starší 18 let.

Matrikářka Vám vysvětlí průběh obřadu a seřadí svatební průvod.

Na jiném vhodném místě zajišťujeme matrikářku, oddávajícího, jejich dopravu na místo obřadu a zpět.

Snoubenci berou na vědomí, že na místě obřadu připraví stůl pro podpisy protokolu, případně pro tácek s prstýnky. Při nepřízni počasí zajistí přístřešek. Je nutné zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikářku pro administrativní záležitosti. Dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a jsou povinni ji dodržet.